Wynagrodzenia

Kancelaria prowadzi współpracę na zasadach i w zakresie indywidualnie ustalonym z każdym Klientem. Dążąc do dostosowania oferty do potrzeb poszczególnych Klientów, Kancelaria proponuje następujące sposoby ustalania wynagrodzenia:

Jednorazowo określona kwota - polegający na określeniu z góry sumy wynagrodzenia. Taki sposób rozliczania jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy .

Wynagrodzenie godzinowe - polegający na ustalaniu wysokości wynagrodzenia w zależności od poświęconego czasu na wykonanie danego zadania, którego długości nie można oszacować „z góry”.

Ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne - dotyczy zwłaszcza stałej obsługi przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą - jego wysokość uzgadniana jest z Klientem i zależy od ustalonego zakresu czynności. W sytuacji przekroczenia Klient decyduje o sposobie rozliczania (stawka godzinowa czy zwiększenie kwoty ryczałtu miesięcznego).