Cennik

  Cena usługi uzależniona jest od czasochłonności i nakładu pracy oraz stopnia skomplikowania sprawy. Usługi podlegają indywidualnej wycenie. Każda wycena jest przygotowywana po przedstawieniu i wstępnej analizie opisu problemu lub zapytania.

  Kancelaria usługi zastrzega możliwość ustalenia ceny za wykonanie konkretnej usługi na kwotę wykraczającą poza granice kwot określonych cennikiem.

  Wycena dokonana przez Kancelarię wymaga zaakceptowania przez Klienta.

  Udzielenie standardowej porady prawnej –  50 zł -  100 zł

  Udzielenie niestandardowej porady prawnej –  100 zł -  500 zł

  Sporządzenie standardowego pisma procesowego – 50 zł – 500 zł. (nie dotyczy wniosków, pozwów, środków zaskarżenia itp.)

  Sporządzenie standardowej umowy – 50 zł. – 200 zł.

  Sporządzenie niestandardowej umowy – 200 zł. – 1000 zł.

  Sporządzenie standardowej opinii prawnej – 50 zł – 200 zł

  Sporządzenie niestandardowej opinii prawnej – 200 zł – 1000 zł.

  Nota prawna

  Powyższe informacje nie są oferta handlową w rozumieniu prawa polskiego i stanowią jedynie zaproszenie do rozpoczęcia rokowań (art. 71 kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964, nr 16, poz.93). Dokładna wycena usługi następuje w oparciu o zapytanie wysłane w postaci elektronicznej za pomocą Formularza.